החנות המקוונת נמצאת באתר החברות:

http://www.autismandunderstanding.com/shopIsraeli.php

תמצאו:

ספרים אודות גישת ולדון

עזרי למידה מעץ

כרטיסי מיון, התאמה, עריכה ברצף ומיון הצטלבותי.