אם ברצונכם להבין מה גישת ולדון יכולה להציע לילדך או לגישה הטיפולית שלך, צפו בסרטים אלו. הם כוללים סרט של ג'פרי ולדון עצמו עובד עם "דוד" בשנות השמונים המאוחרות, וסרט של ולטר סולומון, מחבר הספר "אוטיזם והבנה", עובד עם שישה ילדים שונים בשנת 2016. הסרט השני מובא בשתי גרסאות – אחת באורך 18 דקות לקבלת מבט על הפעילויות הבסיסיות, והשנייה באורך 30 דקות להעמקה נוספת. לצפייה בסרט המלא של אי מי מהילדים, ניתן למלא את הטופס בעמוד "צור קשר". יש לנו הסכמה הורית כתובה לשימוש בסרטים אלו ואחרים לצרכים חינוכיים.
בנוסף, ישנם סרטים שהוסרטו בוועידה לגיל הרך בניו ירוק באפריל 2016. דניאל פוסנר MD מדבר במשך 20 דקות על פרספקטיבת התנועה ותוכלו לצפות גם במצגת ה-Power Point שלו. לאחר מכן, ולטר סלומון מרצה במשך 20 דקות על "גישת ולדון", ולמטה יש עותק של מצגת ה-Power Point שלו.

לבסוף, ישנם קישורים לחלק הכשרה מקיף באתר החברות: www.autismandunderstanding.com

ג'פרי ולדון מלמד את "דוד"
ולטר סולומון מלמד שישה ילדים שונים
 דניאל פוסנר MD: הרצאת "פרספקטיבת תנועה" בוועידה לגיל הרך בניו יורק
 ולטר סולומון: הרצאת "גישת ולדון" בוועידה לגיל הרך בניו יורק

דניאל פוסנר MD – פרספקטיבת תנועה – PowerPoint

 

ולטר סולומון: "גישת ולדון" – PowerPoint

 

http://autismandunderstanding.com/professionalSite-new.php

http://autismandunderstanding.com/videos_01.php