גישת וולדון היא תרפיה סנסורית-מוטורית המבוססת על תנועה
המיועדת לילדים עם עיכוב התפתחותי.

new image for english site - june 2018